Rejestracja znaku towarowego - Biuro Rachunkowe Warszawa, biuro księgowe, księgowość, obsługa księgowa - Frux
I. Rejestracja znaku towarowego ze skutkiem w całej UE ( znak wspólnotowy ) Czas rejestracji ok. 6 miesięcy. Opłaty urzędowe (wnoszone na rzecz Urzędu OHIM - Alicante ) Jednorazowe: • 900 EUR- opłata za zgłoszenie znaku towarowego wraz z ochroną znaku przez 10 lat do 3 klas towarów/ usług. • Powyżej 3 klas dodatkowo po 150 EUR za każdą następną klasę. Dodatkowe czynności, na które może zdecydować się klient związane są z badaniem zdolności rejestrowej znaku. • badanie oznaczenia w zakresie zdolności rejestrowej – 450 zł ( bez względu na kategorię znaku ) • raport i opinia w zakresie zdolności rejestrowej – 400 zł Rejestracja jest na okres 10 lat. W toku postępowania mogą ( ale nie muszą ) pojawić się dodatkowe koszty honorarium związane z kolizją praw czy wniesionym sprzeciwem przez osoby trzecie odnośnie rejestracji. Czynności takie ustalane i rozliczane są zawsze w porozumieniu ze Zgłaszającym w oparciu o nakład pracy, wg stawki godzinowej 120 PLN/godz. Uwaga: w przypadku zgłoszenie znaku wspólnotowego wniesienie opozycji przez osoby trzecie jest możliwy w okresie 3 miesięcy po publikacji zgłoszenia. Brak sprzeciwów daje Urzędowi podstawę do rejestracji znaku. Honorarium naszej Kancelarii będzie ustalone na drodze negocjacji. W ramach honorarium: przygotowanie dokumentacji, sporządzenie wniosku, ocena formy przedstawieniowej znaku, przygotowanie wykazu towarów i usług, złożenie aplikacji, reprezentacja przed urzędem. * do wskazanych kwot honorarium należy doliczyć podatek VAT. II. Zgłoszenie znaku towarowego ze skutkiem w Polsce (Urząd Patentowy RP) Czas rejestracji ok. 18 miesięcy. Opłaty urzędowe – wnoszone na konto Urzędu Patentowego RP: • 550 PLN z tytułu zgłoszenia znaku towarowego( do 3 klas t/u ) • opłata za każdą dodatkową klasę powyżej trzech – 120 PLN • 17 PLN opłata skarbowa W przypadku pomyślnego rozpatrzenia zgłoszenia przez UP RP ( tj. rejestracji znaku ) opłaty urzędowe kształtują się następująco: • opłata za pierwszy dziesięcioletni okres ochrony znaku towarowego – za każdą klasę ( do trzech ) – 400 PLN • opłata za każdą dodatkową klasę powyżej trzech – 450 PLN • opłata za publikację – 90 PLN Dodatkowe czynności, na które może zdecydować się Klient związane są z badaniem zdolności rejestrowej znaku. • badanie oznaczenia w zakresie zdolności rejestrowej – 450 PLN + VAT ( bez względu na kategorię znaku ) • raport i opinia w zakresie zdolności rejestrowej – 400 PLN + VAT W toku postępowania mogą ( ale nie muszą ) pojawić się dodatkowe koszty honorarium związane z kolizją praw, uwagami osób trzecich odnośnie rejestracji znaku. Czynności takie ustalane i rozliczane są zawsze w porozumieniu ze Zgłaszającym w oparciu o nakład pracy, wg stawki godzinowej 120 PLN/godz. Honorarium naszej Kancelarii będzie ustalone na drodze negocjacji. W ramach honorarium: przygotowanie dokumentacji, sporządzenie wniosku, ocena formy przedstawieniowej znaku, przygotowanie wykazu towarów i usług, złożenie aplikacji, reprezentacja przed urzędem. * do wskazanych kwot honorarium należy doliczyć podatek VAT.

Comments are closed.