Obsługa prawna – porady, opracowanie lub zmiany statutów i regulaminów, rejestracja fundacji i stowarzyszeń

Frux uruchamia nowe usługi

Usługi dla osób i firm tworzących organizacje typu non-profit lub not-for-profit/ fundacje i stowarzyszenia

Indywidualne doradztwo w zakresie:

  • wyboru odpowiedniej formy prawnej dla działań o charakterze społeczny
  •  struktury władz organizacji i wzajemnych relacji jej organów
  • dostępnych źródeł finansowania działań w tym darowizn, dotacji, działalności gospodarczej, odpłatnej działalności pożytku publicznego, zbiórek publicznych

Opracowywanie statutów fundacji i stowarzyszeń przy ścisłym uwzględnieniu specyfiki konkretnego pomysłu oraz potrzeb założycieli/fundatorów

Opracowanie pakietu uchwał fundatorów lub odpowiednio komitetu założycielskiego niezbędnych do powołania fundacji/stowarzyszenia

Wypełnienie formularzy oraz przygotowanie pakietu dokumentów załączanych do wniosku o rejestrację fundacji/ stowarzyszenia w Krajowym rejestrze Sądowy

Dla osób lub firm prowadzących organizacje typu non-profit lub not-for-profit/ fundacje i stowarzyszenia

Indywidualne doradztwo w następującym zakresie:

  • dostępnych źródeł finansowania działań w tym darowizn, dotacji, działalności gospodarczej, odpłatnej działalności pożytku publicznego, zbiórek publicznych
  • zakresu i terminów realizacji obowiązków sprawozdawczych spoczywających na organizacji
  • zakresu obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu i praniu brudnych pieniędzy
  • zmian statutu oraz zmian składu władz organizacji
  • likwidacji lub połączenia z inną organizacją

Rejestracja działalności gospodarczej

Zmiany statutu – wypełnienie formularzy oraz przygotowanie pakietu dokumentów załączanych do wniosku o zmianę wpisu do Krajowym rejestrze Sądowym

Zmiany personalne we władzach organizacji – wypełnienie formularzy oraz przygotowanie pakietu dokumentów załączanych do wniosku o zmianę wpisu do Krajowym rejestrze Sądowym

Opracowywanie procedur wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu i praniu brudnych pieniędzy

Rejestracja Organizacji Pożytku Publicznego

Realizacja obowiązków sprawozdawczych obejmująca przygotowanie kalendarza sprawozdawczości dla organizacji, sprawdzanie sprawozdań pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, składanie wymaganych sprawozdań

Zapraszamy do współpracy

Zespół Frux sp. z o.o.