Rozliczanie fundacji i stowarzyszeń z dotacji i funduszy europejskich

Każdy projekt, który finansowany jest z funduszy europejskich lub innych dotacji, powinien zostać prawidłowo rozliczony z instytucją pośredniczącą. Według prawa dotacje przyznawane na realizację konkretnych projektów wymagają od organizacji pozarządowych prowadzenia wyodrębnionej, przejrzystej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

Continue reading

Wielooddziałowe czy małe biuro rachunkowe – które wybrać dla fundacji?

Obsługa księgowa stowarzyszeń i fundacji rządzi się nieco innymi prawami niż w przypadku organizacji rządowych. Przede wszystkim są to organizacje non-profit, co oznacza, że ich głównym celem nie jest czerpanie zysków z prowadzonej działalności. Niemniej jednak – nawet w tzw. NGO-sach pewne koszta pojawiają się i wymagają umiejętnego rozliczenia, zaksięgowania oraz rozdzielenia. W takiej rachunkowości w znacznym stopniu mogą pomóc wielooddziałowe biura rachunkowe. Dlaczego są one lepszym wyborem niż małe, lokalne firmy?

Continue reading

Specyfika rachunkowości organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe, zwane też NGO (non-government organization), organizacjami wolontarystycznymi lub non-profit to jednostki pożytku publicznego, które z definicji nie są nastawione na osiąganie zysku. Swoją działalnością mają za zadanie wspierać lokalną społeczność, mniejszości, wspomagać rozwój zainteresowań lub reprezentować interesy danej grupy. Do NGO zaliczyć możemy zarówno wielkie stowarzyszenia, np. ONZ, jak i lokalne inicjatywy, tworzone na potrzeby np. nowych nasadzeń zieleni po pożarze miejskiego parku w Gdańsku, Lublinie czy Wrocławiu. Jak wygląda prowadzenie księgowości oraz składanie sprawozdań finansowych w przypadku tego typu jednostek? Zapraszamy do lektury artykułu.

Continue reading

Usługi społeczne NGO-sów w samorządzie

NGO-sy to ten sektor, który coraz częściej i chętniej świadczy szeroko rozumiane usługi non-profit. Z ostatnich badań wynika, że nawet ponad połowa zadań, jakie jeszcze kilka lat temu leżały w gestii samorządów, obecnie jest wykonywanych przez NGO-sy. To wygodne i cenione przez urzędników rozwiązanie, pozwalające nie tylko na lepszą jakość usług, ale też oszczędność kosztów. Sprawdźmy, w jakich działaniach organizacje pożytku publicznego wspierają dziś samorządy.

Continue reading

Zakończenie projektu a wydatki po terminie

Okazało się, że Twoja fundacja poniosła pewne wydatki po dacie zakończenia dotowanego projektu? Czy możesz liczyć na to, że urząd uzna je za kwalifikowalne, ponieważ zrealizowałeś wszystkie określone w umowie zadania? Wbrew pozorom, takie sytuacje zdarzają się dość często, ale budzą wiele wątpliwości oraz pytań, co wydaje się najzupełniej zrozumiałe. Jakiej decyzji w tego typu sprawie możesz się spodziewać? Odpowiadamy!

Continue reading

Sprawozdania finansowe organizacji pozarządowych w 2020 r.

Sprawozdania finansowe za rok 2019 przyniosły wiele zamieszania w księgowości organizacji pozarządowych (NGO). Duża liczba zmian, które w pojawiły się dosłownie w ostatniej chwili, sprawiła, że niejedna fundacja musiała udać się po poradę do biura rachunkowego. Klienci z Gdańska, Krakowa, Lublina i innych miast mieli niemały kłopot z wprowadzonym zupełnie niespodziewanie dla nich, w pełni elektronicznym charakterem obowiązku sprawozdawczego. Czy kolejne 12 miesięcy również przyniesie większy zwrot w tej kwestii?

Continue reading

Księgowość w NGO

Organizacje pozarządowe to specyficzny sektor, na który narzucone są odrębne przepisy prawne oraz reguły sprawozdań finansowych w zakresie obsługi księgowej. Fundacjestowarzyszenia działające na rzecz wybranego interesu muszą pamiętać o dostosowaniu się do konkretnych wymogów prawa. Z myślą o osobach, które potrzebują pomocy w zarządzaniu NGO, w naszym biurze rachunkowym FRUX z siedzibą w Warszawie przygotowaliśmy kompleksową ofertę obsługi księgowej dla organizacji pozarządowych – zachęcamy do współpracy!

Continue reading

Konkursy i nagrody – jak prowadzić pełną księgowość, jak dokonać rozliczeń podatkowych w fundacji, stowarzyszeniu

Czasami fundacja, stowarzyszenie organizuje konkurs, spółka. Organizacji, która przygotowuje konkurs często zależy na tym, by po stronie osoby nagrodzonej nie generować kosztów i o taką pomoc proszą księgową lub swoje biuro rachunkowe.  Należy zastanowić się jak będą wyglądały rozliczenia podatkowe u organizatora konkursu oraz jak zorganizować obsługę kadrowo płacową.

Continue reading

NGO a koszty paliwa

W swojej działalności podmioty NGO realizując różnego rodzaju projekty pokrywają koszty paliwa.

W podróż służbową można delegować osobę zatrudnioną w NGO na podstawie umowy o pracę (kodeks pracy), umowy zlecenie, umowy o dzieło (ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych), członka stowarzyszenia, wolontariusza (ustawa o działalności pożytku publicznego).

Ale co zrobić, gdy fundacja bądź stowarzyszenie zwraca koszty podróży osobom zewnętrznym w ramach współpracy pro bono?

Continue reading

Bartosz Mioduszewski

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 5 czerwca 2018 roku odszedł Bartek Mioduszewski. Bartek był naszym wspólnikiem i przyjacielem. Tak trudno się pogodzić z tą stratą.

 

Agnieszka i Michał