Pełna obsługa księgowa firm

Z myślą o działalności gospodarczej

Żadna działalność gospodarcza nie może się obejść bez odpowiednio wykonywanej obsługi księgowej. Z logistycznego punktu widzenia, najlepszym rozwiązaniem dla firmy będzie zamówienie usług księgowych w formie outsourcingu księgowego. Mamy wtedy pewność, że bardzo ważna sfera naszej działalności trafiła w rękę profesjonalistów z zakresu pełnej księgowości. Pod względem ekonomicznym jest to na pewno rozwiązanie opłacalne i wygodne. W przeciwieństwie od obsługi księgowej z wewnątrz takie działanie jest elastyczne i pozbawione jakichkolwiek dodatkowych obciążeń finansowych, które są nie do uniknięcia przy zatrudnieniu kolejnej osoby na etat.

Oddajemy do Państwa dyspozycji naszą wiedzę, doświadczenie i zaangażowanie!

Profesjonalne usługi księgowe

Biuro rachunkowe Frux świadczy usługi pełnej księgowości. Zajmujemy się zarówno profesjonalną obsługą księgową, doradztwem podatkowym, jak i obsługą kadrowo-płacową oraz wieloma innymi zadaniami dla działalności gospodarczej z różnych branży. Nasza firma to coś znacznie więcej niż typowe biuro rachunkowe. Dołożymy wszelkich starań, żeby bez względu na profil Państwa działalności, kształt i warunki współpracy z Frux pasowały do Waszych potrzeb. Wieloletnia praca w sferze obsługi księgowej znacznie poszerzyła naszą wiedzę, którą teraz z powodzeniem wykorzystujemy w praktyce przy każdym kolejnym zleceniu. Gwarantujemy profesjonalne podejście do każdego zadania wchodzącego w zakres naszych kompetencji. Usługi Frux to nie tylko wygoda, ale też bezpieczeństwo i wysoka kultura współpracy. Bierzemy pełną odpowiedzialność za powierzone nam prace.

 

Nasze usługi obejmują:

 • Prowadzenie książki przychodów i rozchodów oraz ksiąg handlowych
 • Obsługę płac
 • Obsługę kadrową
 • Zarządzanie finansami
 • Obsługę prawną
 • Usługi projektowe, wsparcie w przygotowaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków europejskich i innych źródeł
 • wirtualne biuro i inne prace administracyjne

 

Szczegółowy zakres usług w poszczególnych grupach:

Obsługa księgowa:

 • Prowadzenie książki przychodów i rozchodów  zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Prowadzenie Księgi Handlowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Prowadzenie rejestrów podatku od towarów i usług
 • Sporządzanie odpowiednich deklaracji podatkowych
 • Dostarczanie ww. deklaracji do właściwych Urzędów Skarbowych
 • Sporządzanie sprawozdań do celów statystycznych i podatkowych
 • Reprezentowanie przed Urzędami Skarbowymi i innymi urzędami
 • Ustalanie indywidualnego Planu Kont jednostki
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Prowadzenie rozrachunków z kontrahentami
 • Przygotowanie dokumentów płatności podatkowych
 • Nadzorowanie terminów płatności podatkowych
 • Udzielanie Zlecającemu i na Jego życzenie wyjaśnień związanych z wykonywaniem umowy

Obsługa płac:

 • Sporządzanie dla Klienta listy płac jego pracowników
 • Sporządzanie wymaganych prawem formularzy i deklaracji związanych z ubezpieczeniem pracowników Klienta i dostarczanie ich do właściwych urzędów
 • Prowadzenie imiennych kart wynagrodzeń pracowników
 • Sporządzanie i dostarczanie do odpowiednich urzędów dokumentów związanych z rolą Klienta jako płatnika
 • Przygotowywanie dokumentów płatności wynikających z wykonania umowy

Obsługa kadrowa:

 • Prowadzenie teczek osobowych
 • Przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem umów o pracę
 • Sporządzanie odpowiednich aneksów
 • Dbanie o terminowość badań lekarskich i szkoleń bhp
 • Wyliczanie i kontrolowanie przysługujących dni urlopowych
 • Przechowywanie ww. dokumentów

Zarządzanie finansami:

 • Przygotowanie i analiza sprawozdań i raportów
 • Zarządzanie płynnością,
 • Analiza ryzyka w przedsiębiorstwie
 • przygotowanie i wdrażanie procedur i usprawnień w przedsiębiorstwie
 • udział przy wdrożeniach IT
 • Zarządzanie ryzykiem kursowym
 • Udział w negocjacjach, ocena umów handlowych
 • Kierowanie zespołem, budowanie struktury i polityka ocen pracowników
 • Zarządzanie administracją – kontrola umów, dokumentów, poziomy akceptacji, obiegu dokumentów
 • Inne

Obsługa prawna:

Współpracujemy z renomowanymi doradcami i kancelariami prawnymi.

 • Rejestracja podmiotów w KRS
 • prawo podatkowe
 • prawo pracy
 • prawo gospodarcze
 • inne

Obsługa Projektowa:

 • Poszukiwanie źródeł finansowania
 • Wsparcie procesu aplikowania w zakresie finansowym
 • Budżetowanie projektów
 • Opracowywanie dokumentacji finansowo księgowej projektów
 • Bieżący nadzór nad finansami projektów
 • Przygotowywanie sprawozdań finansowych projektów
 • Przygotowanie wniosków o płatność w zakresie finansowym

Wirtualne biuro i inne prace administracyjne:

 • Załatwianie spraw administracyjnych za klienta,
 • Udostępnienie adresu,
 • Obsługa telefonu, faksu, poczty e-mail klienta,
 • prowadzenie kancelarii,
 • inne
W księgowości najważniejsze cechy to punktualność, odpowiedzialność i rzetelność.