Outsourcing księgowy dla podmiotów zagranicznych

Oferta dla każdej firmy

Rozwój handlu międzynarodowego, coraz większy przepływ towarów między różnymi krajami oraz świadczonych usług transgranicznych ma wpływ na potrzeby firm w obszarze obsługi księgowej, w tym zarówno przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych, jak i usług księgowych innego typu. Zagraniczne przedsiębiorstwa chcą realizować swoje strategie biznesowe w naszym kraju, gdyż doceniają potencjał gospodarczy Polski.

Rozumiemy problem ryzyka kursowego, różnice w obowiązującym prawie, w poszczególnych krajach i specyfikę działalności na rynku międzynarodowym i dlatego właśnie przez pełną księgowość staramy się pomóc firmom inwestującym w innych krajach.

Nowoczesne przedsiębiorstwa działające na rynku globalnym poszukują nowych kanałów dystrybucji, a za co tym idzie chcą współpracować z partnerami, którzy rozumieją specyfikę takiej działalności – zagwarantują wypełnianie obowiązków wynikających z lokalnych przepisów, a z drugiej strony dostarczą punktualnie niezbędnej i jasnej informacji dla podmiotu zagranicznego. Należy pamiętać, że jednym z najważniejszych zadań stojących przed firmą jest znalezieniem dobrej księgowej, która zapewni obsługę księgową na najwyższym poziomie.

Pracownicy biura rachunkowego Frux mają duże doświadczenie w rozliczaniu eksportu i importu, dostaw i nabyć wewnątrz-wspólnotowych oraz usług świadczonych między firmami z różnych krajów. Prowadzenie księgowości? A może doradztwo podatkowe? Jesteśmy w stanie pomóc zarówno w jednej, jak i drugiej kwestii. Już teraz sprawdź nasze usługi księgowe i cennik!

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom firm zajmujących się handlem międzynarodowym.

Mamy świadomość odmienności kulturalnej, zwyczajów i tradycji biznesowych, jak również takich kwestii jak problemy komunikacyjne i ograniczenia wynikające z różnicy stref czasowych. Jesteśmy solidnym partnerem dla zagranicznych przedsiębiorstw realizujących biznes w Polsce.

Nasze usługi obejmują:

 • Prowadzenie ksiąg handlowych
 • Obsługę kadrową
 • Usługi projektowe, wsparcie w przygotowaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków europejskich i innych źródeł
 • Koordynacja windykacji należności
 • Zatrudnienie osób niepełnosprawnych – koordynacja rekrutacji oraz obsługa systemu dofinansowania

Do podstawowych zadań naszej firmy zaliczamy:

Obsługa księgowa:

 • Prowadzenie Księgi Handlowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Prowadzenie rejestrów podatku od towarów i usług
 • Sporządzanie odpowiednich deklaracji podatkowych
 • Dostarczanie ww. deklaracji do właściwych Urzędów Skarbowych
 • Sporządzanie sprawozdań do celów statystycznych i podatkowych
 • Reprezentowanie przed Urzędami Skarbowymi i innymi urzędami
 • Ustalanie indywidualnego Planu Kont jednostki
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Prowadzenie rozrachunków z kontrahentami
 • Przygotowanie dokumentów płatności podatkowych
 • Nadzorowanie terminów płatności podatkowych
 • Udzielanie Zlecającemu i na Jego życzenie wyjaśnień związanych z wykonywaniem umowy

Obsługa płac:

 • Rejestracja pracodawcy w Polsce,
 • Sporządzanie dla Klienta listy płac jego pracowników
 • Sporządzanie wymaganych prawem formularzy i deklaracji związanych z ubezpieczeniem pracowników Klienta i dostarczanie ich do właściwych urzędów
 • Prowadzenie imiennych kart wynagrodzeń pracowników
 • Sporządzanie i dostarczanie do odpowiednich urzędów dokumentów związanych z rolą Klienta jako płatnika
 • Przygotowywanie dokumentów płatności wynikających z wykonania umowy

Obsługa kadrowa:

 • Prowadzenie teczek osobowych
 • Przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem umów o pracę
 • Sporządzanie odpowiednich aneksów
 • Dbanie o terminowość badań lekarskich i szkoleń bhp
 • Wyliczanie i kontrolowanie przysługujących dni urlopowych
 • Przechowywanie ww. dokumentów

Zarządzanie finansami:

 • Przygotowanie i analiza sprawozdań i raportów
 • Zarządzanie płynnością,
 • Analiza ryzyka w przedsiębiorstwie
 • przygotowanie i wdrażanie procedur i usprawnień w przedsiębiorstwie
 • udział przy wdrożeniach IT
 • Zarządzanie ryzykiem kursowym
 • Udział w negocjacjach, ocena umów handlowych
 • Kierowanie zespołem, budowanie struktury i polityka ocen pracowników
 • Zarządzanie administracją – kontrola umów, dokumentów, poziomy akceptacji, obiegu dokumentów
 • Inne

Doradztwo gospodarcze:

 • Informacje gospodarcze,
 • Prowadzenie analiz na zlecenie klienta,
 • Inne

Obsługa prawna:

Współpracujemy z renomowanymi doradcami i kancelariami prawnymi.

 • Rejestracja podmiotów w KRS w Polsce,
 • Rejestracja podmiotu do podatku VAT,
 • prawo podatkowe
 • prawo pracy
 • prawo gospodarcze
 • inne

Wirtualne biuro i inne prace administracyjne:

 • Załatwianie spraw administracyjnych za klienta,
 • Udostępnienie adresu,
 • Obsługa telefonu, faksu, poczty e-mail klienta,
 • prowadzenie kancelarii,
 • inne