Przejdź do menu głównegoPrzejdź do treściPrzejdź do stopki

Nasze wpisy blogowe

NGO – kto je finansuje?

2023-04-27

Zastanawiasz się, kto finansuje NGO? Czy organizacje pozarządowe zarabiają? Kliknij i dowiedz się, jak pozyskiwać środki na tego typu działalność.

NGO zakres działań i możliwości

2023-04-27

Czym się zajmują NGO, czyli organizacje pozarządowe? Jakie mają znaczenie dla społeczeństwa obywatelskiego? Kliknij i dowiedz się więcej!

Biuro rachunkowe dla fundacji z Warszawy w czasach pandemii

2020-04-17

Epidemia koronawirusa spowodowała, że większość firm z branży usługowej zawiesiła działalność lub przeniosła się w tryb pracy zdalnej. Warto jednak zaznaczyć, że nie wszystkie przedsiębiorstwa były przygotowane na taką sytuację.

Zdalna praca biura rachunkowego dla fundacji

2020-04-17

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 – a przede wszystkim działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzeniania choroby – w ogromnym stopniu wpłynęły na życie i pracę Polaków.

Wielooddziałowe czy małe biuro rachunkowe – które wybrać dla fundacji?

2020-03-18

Obsługa księgowa stowarzyszeń i fundacji rządzi się nieco innymi prawami niż w przypadku organizacji rządowych. Przede wszystkim są to organizacje non-profit, co oznacza, że ich głównym celem nie jest czerpanie zysków z prowadzonej działalności.

Rozliczanie fundacji i stowarzyszeń z dotacji i funduszy europejskich

2020-03-18

Każdy projekt, który finansowany jest z funduszy europejskich lub innych dotacji, powinien zostać prawidłowo rozliczony z instytucją pośredniczącą.

Usługi społeczne NGO-sów w samorządzie

2020-02-25

NGO-sy to ten sektor, który coraz częściej i chętniej świadczy szeroko rozumiane usługi non-profit. Z ostatnich badań wynika, że nawet ponad połowa zadań, jakie jeszcze kilka lat temu leżały w gestii samorządów, obecnie jest wykonywanych przez NGO-sy.

Specyfika rachunkowości organizacji pozarządowych

2020-02-25

Organizacje pozarządowe, zwane też NGO (non-government organization), organizacjami wolontarystycznymi lub non-profit to jednostki pożytku publicznego, które z definicji nie są nastawione na osiąganie zysku.

Sprawozdania finansowe organizacji pozarządowych w 2020 r.

2020-01-27

Sprawozdania finansowe za rok 2019 przyniosły wiele zamieszania w księgowości organizacji pozarządowych (NGO). Duża liczba zmian, które w pojawiły się dosłownie w ostatniej chwili, sprawiła, że niejedna fundacja musiała udać się po poradę do biura rachunkowego.

Zakończenie projektu a wydatki po terminie

2020-01-27

Okazało się, że Twoja fundacja poniosła pewne wydatki po dacie zakończenia dotowanego projektu? Czy możesz liczyć na to, że urząd uzna je za kwalifikowalne, ponieważ zrealizowałeś wszystkie określone w umowie zadania?

Księgowość w NGO

2020-01-25

Organizacje pozarządowe to specyficzny sektor, na który narzucone są odrębne przepisy prawne oraz reguły sprawozdań finansowych w zakresie obsługi księgowej.

Konkursy i nagrody – jak prowadzić pełną księgowość, jak dokonać rozliczeń podatkowych w fundacji, stowarzyszeniu

2018-10-25

Czasami fundacja, stowarzyszenie organizuje konkurs, spółka.

NGO a koszty paliwa

2018-09-25

W swojej działalności podmioty NGO realizując różnego rodzaju projekty pokrywają koszty paliwa.

Bartosz Mioduszewski

2018-06-14

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 5 czerwca 2018 roku odszedł Bartek Mioduszewski.

Dziennik Gazeta Prawna rozmawia z FRUX o kontrolach w NGO

2016-04-15

FRUX ocenia sytuację ryzyko w fundacjach. Kontrolerzy ZUS zaczęli ich regularnie odwiedzać.

ZUS stowarzyszenia i fundacje FRUX w ABC Wolters Kluwer businss

2016-04-01

FRUX w ABC Wolters Kluwer businss.

Rejestracja znaku towarowego

2015-07-20

Rejestracja znaku towarowego ze skutkiem w całej UE ( znak wspólnotowy ).

Mini księgowość dla małych organizacji już od 2016 r.

2015-07-20

W końcowej fazie procesu legislacyjnego znajduje się rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw.

Pożyczka z zagranicy dla spółki zarejestrowanej w Polsce

2014-02-07

Firmy córki (zarejestrowane w Polce) często otrzymują pożyczkę od firmy matki z zagranicy by móc rozpocząć działalności.

Minimalny okres przechowywania ksiąg rachunkowych

2013-12-17

Ustawa o rachunkowości przewiduje krótszy okres przechowywania dokumentacji księgowej, niż wynika to z przepisów podatkowych.

Nowa reklama Frux

2013-12-01

Dziś premiera naszej nowej reklamy, zapraszamy do oglądania

Likwidacja czy zawieszenie działalności w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

2013-09-13

Gdy spółka zaczyna wykazywać mniejszą aktywność staje ona przed trudnym wyborem.

Likwidacja czy zawieszenie działalności w NGO

2013-09-13

Gdy organizacja zaczyna wykazywać mniejszą aktywność staje ona przed trudnym wyborem.

Jakie są opłaty za złożenie sprawozdania finansowego w KRS?

2013-06-19

Jednostki wpisane do rejestru sądowego /spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą/ są zobowiązane do składania w KRS rocznego sprawozdania finansowego wraz z innymi dokumentami wymienionymi w art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Procedura zamknięcia roku obrachunkowego w fundacjach

2013-05-20

Za sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest „kierownik jednostki”, czyli jedno- lub wieloosobowy organ zarządzający organizacją – najczęściej jest to zarząd.

Rejestracjia podmiotu zagranicznego do VAT

2012-12-04

Zagraniczni przedsiębiorcy dokonują rejestracji dla celów polskiego VAT, składając kompletnie wypełnione i podpisane przez upoważnioną osobę formularze NIP-2 i VAT-R.

Błąd w sprawozdaniu finansowym za poprzednie lata

2012-11-27

Czasami zdarza się, że w jednostka stwierdza, że zatwierdzone już sprawozdania z poprzednich lat zawierają błąd.

Firma kupuje samochód – podatki

2012-08-22

Zakup samochodu od osoby niebędącej podatnikiem VAT skutkuje powstaniem obowiązku zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych (2%).

Kadry płace szkolenie przeprowadzone przez FRUX

2012-05-23

12 maja FRUX przeprowadził szkolenie dotyczące kadr i płac. W szkoleniu wzięło udział około 20 podmiotów.

Run your business in Poland

2012-05-16

Investors, when making decisions related to investments, are motivated by the information regarding a market. Poland is a very interesting place for foreign investors.

Księgowość stowarzyszeń i fundacji – redukcja kosztów

2012-04-12

W środowisku organizacji pozarządowych, często myśląc o kosztach obsługi księgowej nie wyodrębniamy kosztów księgowych, kosztów kadrowych i płacowych oraz kosztów rozliczania projektów.

Sprawozdanie finansowe

2012-03-20

Przypominamy o obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

2012-03-10

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) jest narzędziem służącym realizacji działalności socjalnej.