Przejdź do menu głównegoPrzejdź do treściPrzejdź do stopki
Widok ręki układającej kolejną wieżę z bilonu

NGO – kto je finansuje?

2023-04-27

Organizacje pozarządowe cieszą się w Polsce coraz większą popularnością. Wiele osób zastanawia się jednak, w jaki sposób są finansowane. Czy mogą prowadzić działalność gospodarczą i zarabiać? Czy warto im przekazywać datki? Z tego artykułu dowiesz się, kto i w jaki sposób utrzymuje NGO, a także z jakich środków realizowane są konkretne projekty. Jeżeli interesuje Cię temat źródeł finansowania organizacji pozarządowych, koniecznie przeczytaj ten artykuł!

Przede wszystkim wolontariat

Ponad 60% organizacji pozarządowych współpracuje z wolontariuszami, a 35% opiera się wyłącznie na pracy społecznej. Można więc powiedzieć, że zawsze w jakimś stopniu NGO funkcjonują dzięki zaangażowaniu osób, które nie pobierają wynagrodzenia za swoją pracę. Jednak to nie wystarczy, by finansować działalność, dlatego poszczególne podmioty starają się o dotacje lub granty. W przypadku stowarzyszeń podstawą są też regularnie opłacane składki członkowskie. 

Dotacje na konkretny cel

Większość organizacji stara się pozyskiwać dotacje na dowolny cel statutowy, konkretne działania lub projekty. Zazwyczaj są one przyznawane w drodze konkursów organizowanych przez samorządy, administrację publiczną, firmy czy korporacje. Warto podkreślić, że sporo dotacji jest rozdzielanych ze środków publicznych. Aby zyskać dotację, należy wypełnić wniosek lub złożyć ofertę. Punktem wyjścia jest jednak znalezienie odpowiedniego konkursu, który daje możliwość zrealizowania określonego celu na rzecz organizacji. Masz pomysł i chcesz pozyskać na niego środki? Staraj się o dotację!

Prowadzenie działalności

Zdarza się, że organizacja pozarządowa pobiera opłaty od swoich beneficjentów albo prowadzi sprzedaż usług lub towarów. Jest to powszechny sposób pozyskiwania środków. Mówimy wtedy o odpłatnej działalności pożytku publicznego. Czasami ta działalność przekształca się w działalność gospodarczą  i wymaga rejestracji. Wówczas dany NGO staje się przedsiębiorcą i ma takie same przywileje (ale też obowiązki), jak każdy inny przedsiębiorca. Wiele organizacji z tego rezygnuje ze względu na liczne formalności i komplikacje. Poza tym zyski z działalności gospodarczej muszą być na tyle duże, by opłacało się ją prowadzić. 

Darowizny

To chyba najbardziej powszechna i najbardziej znana forma finansowania organizacji pozarządowych, która zyskała na popularności dzięki specjalnie w tym celu utworzonym portalom internetowym. Każdy z nas może przekazać darowiznę – zarówno online, jak i „w realu” na cele statutowe dla wybranego podmiotu. Co ważne – można wtedy skorzystać z odliczenia podatkowego, dlatego warto zachować potwierdzenie darowizny.

Oprócz darowizn ze środków prywatnych organizacje pozarządowe można wesprzeć darami rzeczowymi. Jednak zanim je dostarczymy w konkretne miejsce, należy się upewnić, że się przydadzą. Każdy darczyńca powinien pamiętać, że nawet najbardziej potrzebująca NGO nie przyjmuje wszystkiego, a tylko to, czego faktycznie będzie używać. 

Zbiórki publiczne

Organizowane są, jak nazwa wskazuje, w miejscach publicznych. W czasie ich trwania można ofiarowywać pieniądze lub dary rzeczowe. Zgłoszenia zbiórek są rejestrowane na portalu zbiorki.gov.pl. Za bezprawne organizowanie tego typu przedsięwzięcia można otrzymać karę grzywny. Po zakończeniu zbiórki należy złożyć sprawozdanie. Przepisy dotyczące zbiórek publicznych są bardzo rozbudowane i warto się z nimi szczegółowo zapoznać. 

Aukcje charytatywne i loterie

Wsparcie dla organizacji pozarządowych często jest organizowane podczas imprez, np. w czasie firmowego eventu, festynu lub koncertu. Wówczas odbywają się aukcje lub loterie na określony cel społeczny. Losujący wygrywają nagrody ufundowane przez sponsorów albo ofiarowane przez darczyńców. Należy pamiętać, że na organizowanie loterii trzeba mieć zezwolenie urzędu celnego. W przypadku każdych działań mających na celu finansowanie NGO konieczne jest dopełnienie wszelkich formalności. 

Rozsądne działanie

Prowadzenie organizacji pozarządowej to zajęcie, które wiąże się z odpowiedzialnością finansową. Niezależnie od tego, czy dany podmiot ma sponsora, czy czerpie zyski z charytatywnych SMS-ów, darowizn lub pożyczek – gromadzi środki, z których powinien się rozliczyć. Dlatego tak ważne jest, by być w tym zakresie skrupulatnym i systematycznym. Poprawia to skuteczność i wzmacnia wiarygodność każdej organizacji.

Powrót do wszystkich artykułów