Przejdź do menu głównegoPrzejdź do treściPrzejdź do stopki
Dwie połączone dłonie na tle chmur

Usługi społeczne NGO-sów w samorządzie

2020-02-25

NGO-sy to ten sektor, który coraz częściej i chętniej świadczy szeroko rozumiane usługi non-profit. Z ostatnich badań wynika, że nawet ponad połowa zadań, jakie jeszcze kilka lat temu leżały w gestii samorządów, obecnie jest wykonywanych przez NGO-sy. To wygodne i cenione przez urzędników rozwiązanie, pozwalające nie tylko na lepszą jakość usług, ale też oszczędność kosztów. Sprawdźmy, w jakich działaniach organizacje pożytku publicznego wspierają dziś samorządy.

Aż 65% zadań należy obecnie do NGO-sów

Organizacje pożytku publicznego biorą na siebie coraz więcej zadań. Dzięki temu mogą wykonywać je lepiej i poświęcać im więcej uwagi niż urzędnicy, zajęci dodatkowo wieloma innymi sprawami. NGO-sy zajmują się głównie pomocą społeczną, opieką nad dziećmi, młodzieżą oraz seniorami, organizacją czasu osób niepełnosprawnych, integracją, a także sportem i wydarzeniami kulturalnymi. W przypadku integracji społecznej i zawodowej aż 65% zadań należy właśnie do organizacji non-profit. To doskonały wynik, biorąc pod uwagę potrzebę istnienia tego typu przedsięwzięć.

Pomoc NGO-sów to mniejsze koszty dla urzędników

Aspekt ekonomiczny jest tu nie do przecenienia. Samorządy wolą powierzać organizację wydarzeń NGO-som, bo jest to dla nich tańsze, niż w przypadku, jeśli mieliby sami się tym zajmować. Coraz częściej tego typu organizacje przejmują np. prowadzenie domów pomocy społecznej i innego rodzaju ośrodków wsparcia. W przypadku schronisk dla bezdomnych oraz domów samotnej matki, udział organizacji non-profit w ich funkcjonowaniu sięga niemalże 90%! Nie jest to oczywiście działalność zupełnie pozbawiona wad. Problemy rodzi np. konieczność corocznego finansowania i dotacji, ale firmy świadczące księgowość dla fundacji z GdańskaKrakowa czy Lublina spieszą z pomocą w realizacji zadań.

Czy NGO-sy mogą zdominować sektor zdrowia?

Obecnie udział organizacji pożytku publicznego w prowadzeniu placówek zdrowia stanowi zaledwie kilkanaście procent. W przypadku hospicjów jest to nieco więcej, bo prawie 40%. Główną barierą są ograniczone możliwości ekonomiczne NGO-sów. W zasadzie – poza nimi – nic nie stoi na przeszkodzie, by organizacje pozarządowe zajmowały się prowadzeniem placówek zdrowotnych. Są one jednak w dużym stopniu uzależnione od darczyńców, a ponadto – w dużym stopniu polegają na wolontariacie, co w przypadku, np. sal operacyjnych po prostu się nie sprawdzi.

Jeśli prowadzisz fundację lub inną organizację pożytku publicznego i chcesz skorzystać z usług księgowych dla swojej działalności – zapraszamy do kontaktu. Działamy dla Klientów z KrakowaLublinaPoznania oraz innych miast

Powrót do wszystkich artykułów