Przejdź do menu głównegoPrzejdź do treściPrzejdź do stopki

Księgowość dla podmiotów zagranicznych

Outsourcing księgowy dla podmiotów zagranicznych

Rozwój handlu międzynarodowego, coraz większy przepływ towarów między różnymi krajami oraz świadczonych usług transgranicznych ma wpływ na potrzeby firm w obszarze obsługi księgowej, w tym zarówno przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych, jak i usług księgowych innego typu. Zagraniczne przedsiębiorstwa chcą realizować swoje strategie biznesowe w naszym kraju, gdyż doceniają potencjał gospodarczy Polski.
Rozumiemy problem ryzyka kursowego, różnice w obowiązującym prawie, w poszczególnych krajach i specyfikę działalności na rynku międzynarodowym i dlatego właśnie przez pełną księgowość staramy się pomóc firmom inwestującym w innych krajach.

Nowoczesne przedsiębiorstwa działające na rynku globalnym poszukują nowych kanałów dystrybucji, a za co tym idzie chcą współpracować z partnerami, którzy rozumieją specyfikę takiej działalności – zagwarantują wypełnianie obowiązków wynikających z lokalnych przepisów, a z drugiej strony dostarczą punktualnie niezbędnej i jasnej informacji dla podmiotu zagranicznego. Należy pamiętać, że jednym z najważniejszych zadań stojących przed firmą jest znalezieniem dobrej księgowej, która zapewni obsługę księgową na najwyższym poziomie.
Pracownicy biura rachunkowego Frux mają duże doświadczenie w rozliczaniu eksportu i importu, dostaw i nabyć wewnątrz-wspólnotowych oraz usług świadczonych między firmami z różnych krajów. Prowadzenie księgowości? A może doradztwo podatkowe? Jesteśmy w stanie pomóc zarówno w jednej, jak i drugiej kwestii. Już teraz sprawdź nasze usługi księgowe i cennik!

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom firm zajmujących się handlem międzynarodowym.
Mamy świadomość odmienności kulturalnej, zwyczajów i tradycji biznesowych, jak również takich kwestii jak problemy komunikacyjne i ograniczenia wynikające z różnicy stref czasowych. Jesteśmy solidnym partnerem dla zagranicznych przedsiębiorstw realizujących biznes w Polsce.

Nasze usługi obejmują:

 • Prowadzenie ksiąg handlowych
 • Obsługę kadrową
 • Usługi projektowe, wsparcie w przygotowaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków europejskich i innych źródeł
 • Koordynacja windykacji należności
 • Zatrudnienie osób niepełnosprawnych – koordynacja rekrutacji, oraz obsługa systemu dofinansowania,
 • Doradztwo i obsługa prawna

Do podstawowych zadań naszej firmy zaliczamy:

Obsługa księgowa - Mężczyzna podpisuje dokument piórem.

Obsługa księgowa:

 • Prowadzenie Księgi Handlowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Prowadzenie rejestrów podatku od towarów i usług
 • Sporządzanie odpowiednich deklaracji podatkowych
 • Dostarczanie ww. deklaracji do właściwych Urzędów Skarbowych
 • Sporządzanie sprawozdań do celów statystycznych i podatkowych
 • Reprezentowanie przed Urzędami Skarbowymi i innymi urzędami
Obsługa księgowa - okrągły, biały zegar na półce, wskazuje godzinę 08:00

Obsługa księgowa:

 • Ustalanie indywidualnego Planu Kont jednostki
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Prowadzenie rozrachunków z kontrahentami
 • Przygotowanie dokumentów płatności podatkowych
 • Nadzorowanie terminów płatności podatkowych
 • Udzielanie Zlecającemu i na Jego życzenie wyjaśnień związanych z wykonywaniem umowy
Obsługa płac - człowiek, trzymający długopis, wskazuje na kartce miejsce do podpisu.

Obsługa płac:

 • Rejestracja pracodawcy w Polsce,
 • Sporządzanie dla Klienta listy płac jego pracowników
 • Sporządzanie wymaganych prawem formularzy i deklaracji związanych z ubezpieczeniem pracowników Klienta i dostarczanie ich do właściwych urzędów
 • Prowadzenie imiennych kart wynagrodzeń pracowników
 • Sporządzanie i dostarczanie do odpowiednich urzędów dokumentów związanych z rolą Klienta jako płatnika
 • Przygotowywanie dokumentów płatności wynikających z wykonania umowy
Obsługa kadrowa - pracownik wyciąga segregator stojący na półce

Obsługa kadrowa:

 • Prowadzenie teczek osobowych
 • Przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem umów o pracę
 • Sporządzanie odpowiednich aneksów
 • Dbanie o terminowość badań lekarskich i szkoleń bhp
 • Wyliczanie i kontrolowanie przysługujących dni urlopowych
 • Przechowywanie ww. dokumentów
Doradztwo gospodarcze - tablica z kartkami zawierającymi wiele diagramów

Doradztwo gospodarcze:

 • Informacje gospodarcze
 • Prowadzenie analiz na zlecenie klienta
 • Inne
Zarządzanie finansami - złote i srebrne monety ułożone w kupce, w tle wisi zegar

Zarządzanie finansami:

 • Przygotowanie i analiza sprawozdań i raportów
 • Zarządzanie płynnością
 • Analiza ryzyka w przedsiębiorstwie
 • Przygotowanie i wdrażanie procedur i usprawnień w przedsiębiorstwie
 • Udział przy wdrożeniach IT
 • Zarządzanie ryzykiem kursowym
 • Udział w negocjacjach, ocena umów handlowych
 • Kierowanie zespołem, budowanie struktury i polityka ocen pracowników
 • Zarządzanie administracją – kontrola umów, dokumentów, poziomy akceptacji, obiegu dokumentów
 • Inne
Obsługa prawna - pracownik kancelarii prawnej podpisuje dokumenty

Obsługa prawna:

Współpracujemy z renomowanymi doradcami i kancelariami prawnymi.

 • Rejestracja podmiotów w KRS w Polsce
 • Rejestracja podmiotu do podatku VAT
 • Prawo podatkowe
 • Prawo pracy
 • Prawo gospodarcze
 • Inne
Wirtualne biuro - człowiek pracujący na laptopie

Wirtualne biuro i inne prace administracyjne:

 • Załatwianie spraw administracyjnych za klienta
 • Udostępnienie adresu
 • Obsługa telefonu, faksu, poczty e-mail klienta
 • Prowadzenie kancelarii
 • Inne