Przejdź do menu głównegoPrzejdź do treściPrzejdź do stopki

Księgowość w spółdzielniach socjalnych

Obsługa księgowa dla każdego

Wykluczenie społeczne to problem, który dotyka wielu osób w wieku produkcyjnym. Jednym ze sposobów aktywizacji zawodowej bezrobotnych poszukujących pracy czy niepełnosprawnych jest założenie przedsiębiorstwa w formie spółdzielni socjalnej. Dopilnowanie ogromu formalności, związanych z prowadzeniem firmy i koniecznością rozliczania się z dokumentów finansowych przed Urzędem Skarbowym, ale też Krajowym Rejestrem Sądowym, wymaga rzetelnej ewidencji.

W takiej sytuacji warto zadbać, by księgowość w spółdzielni socjalnej zarządzana była przez wyspecjalizowany personel, który nie tylko zadba o wywiązanie się z zobowiązań prawnych, ale też skrupulatnie poprowadzi rozliczenia działalności. W naszym biurze rachunkowym oferujemy usługi z zakresu pełnej obsługi finansowej przedsiębiorstwa, doradztwa oraz specjalistycznej pomocy budżetowej.

Po co spółdzielni socjalnej księgowość?

Przepisy jednoznacznie nakładają na przedsiębiorstwa społeczne obowiązek prowadzenia księgowości w formie pełnej. Przedsiębiorca odpowiada za regulaminowe sporządzenie informacji rachunkowych. Jak zatem rozlicza się spółdzielnia socjalna? Narzędziem do tego przeznaczonym jest coroczne sprawozdanie finansowe, w którego skład wchodzą między innymi:

 • wprowadzenie do sprawozdania,
 • statystyczne rozliczenie finansowe – bilans,
 • rachunek wyników – analiza kosztów i przychodów,
 • informacje dodatkowe związane z działalnością spółdzielni socjalnej.

Taka księgowość to obowiązek, który wymaga rzetelnego przygotowania i wiedzy. Z dużą chęcią zdejmujemy ten ciężar z naszych klientów, w ich imieniu przygotowując sprawozdania, które w jasny i czytelny sposób prezentują finanse przedsiębiorstwa. Rozliczenia w spółdzielni socjalnej wymagają skrupulatnego monitoringu wpływów i wydatków, które z zaangażowaniem prowadzimy, reprezentując firmy o charakterze społecznym.

Zalety prowadzenia rozliczeń spółdzielni socjalnej przez zewnętrzną księgowość:

 • korzystanie z fachowej obsługi finansowej działalności podczas kontaktu z US i KRS,
 • obniżenie stresu związanego z nadmiarem biurokracji,
 • przekazanie odpowiedzialności za to, jak rozlicza się spółdzielnia,
 • współtworzenie obszaru finansowego firmy z ekspertami,
 • wspólne planowanie działań z zakresu księgowości,
 • wsparcie w rozliczeniu dotacji,
 • udział przy wdrożeniach projektów,
 • możliwość tworzenia prognoz finansowych i szerszy ogląd na zasoby przedsiębiorstwa,
 • dostęp do usług doradczych,
 • wsparcie w procesie zarządzania zasobami ludzkimi – tworzenie umów, dokumentów czy akt personalnych.

Klarowne rozliczenie księgowości spółdzielni

Dbamy o to, by wszystkie przedsiębiorstwa socjalne, które powierzyły nam swoje finanse, mogły rozliczać się w jak najbardziej uproszczonej formie. Zależy nam, by nasi klienci rozumieli, jakie możliwości budżetowe stwarza przewodzenie spółdzielni. Chcemy, by swoje plany, działania czy pomysły opierali na realnych możliwościach oraz celach, tworzonych we współpracy z naszą księgowością.

Stawiamy na partnerstwo, w którym za aspekt rozliczeń przejmujemy całkowitą odpowiedzialność. Podczas prowadzenia działalności niejednokrotnie napotkać można na trudne przepisy, wpływające na bilans firmy, oraz zawiłe aspekty prawne. Wspieramy przedsiębiorców w ich rozwiązywaniu! Oferujemy spotkania konsultingowe, by nasi klienci mogli w pełni skupić się na kierowaniu spółdzielnią socjalną ze świadomością, że profesjonalny zespół opiekuje się księgowością przedsiębiorstwa.

Opracowywane przez nas sprawozdania roczne mają czytelną formę. Dokładamy wszelkich starań, by przedstawiony przez nas bilans był prosty w odbiorze i w przystępny sposób wskazywał na najistotniejsze punkty rozliczeń. Dbamy o formę tworzonej przez nas księgowości, zaliczając do naszych obowiązków nie tylko zadbanie o to, jak rozlicza się spółdzielnia socjalna, ale też konstruowanie przejrzystych, poprawnych dokumentów.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze dobrej firmy rachunkowej?

Odpowiednio prowadzona księgowość to nieocenione wsparcie formalnej strony działalności gospodarczej. Podczas wyboru właściwego biura rachunkowego warto kierować się kilkoma kluczowymi czynnikami. Należą do nich między innymi:

 • doświadczenie danej placówki,
 • wysokie kwalifikacje,
 • ukierunkowanie firmy na klientów z danego sektora branżowego,
 • pozycja placówki na rynku,
 • nastawienie na ciągły rozwój i aktualizacja wiedzy z zakresu rozliczeń przedsiębiorstw,
 • wysokość ubezpieczenia OC,
 • preferowany sposób i częstotliwość kontaktu.

Dobrym pomysłem może okazać się również zasięgnięcie opinii osób, które korzystają już z usług prowadzenia księgowości przez dane biuro rachunkowe. Pozytywny wizerunek marki to zasób, na który każde przedsiębiorstwo pracuje przynajmniej kilka lat.

Postaw na biuro, które spełniając powyższe wymogi, daje swoim klientom pewność, że powierzyli finanse godnemu zaufania partnerowi. Zaufaj pasjonatom finansów, którzy wciąż zdobywają nowe kwalifikacje, by lepiej służyć radą swoim kontrahentom. Zapoznaj się z przystępnymi cenami, które oferuje nasza firma, i rozwijaj swój biznes w wybranym przez siebie kierunku.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą współpracy!

Nasze usługi obejmują:

 • Prowadzenie ksiąg handlowych
 • Obsługę płac
 • Obsługę kadrową
 • Usługi projektowe, wsparcie w przygotowaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków europejskich i innych źródeł
 • Zarządzanie finansami
 • Doradztwo i obsługa prawna
 • Różne prace administracyjne

Szczegółowy zakres usług w poszczególnych grupach:

Obsługa księgowa - Mężczyzna podpisuje dokument piórem.

Obsługa księgowa:

 • Prowadzenie Księgi Handlowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Prowadzenie rejestrów podatku od towarów i usług
 • Sporządzanie odpowiednich deklaracji podatkowych
 • Dostarczanie ww. deklaracji do właściwych Urzędów Skarbowych
 • Sporządzanie sprawozdań do celów statystycznych i podatkowych
 • Reprezentowanie przed Urzędami Skarbowymi i innymi urzędami
Obsługa księgowa - okrągły, biały zegar na półce, wskazuje godzinę 08:00

Obsługa księgowa:

 • Ustalanie indywidualnego Planu Kont jednostki
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Prowadzenie rozrachunków z kontrahentami
 • Przygotowanie dokumentów płatności podatkowych
 • Nadzorowanie terminów płatności podatkowych
 • Udzielanie Zlecającemu i na Jego życzenie wyjaśnień związanych z wykonywaniem umowy
Obsługa płac - człowiek, trzymający długopis, wskazuje na kartce miejsce do podpisu.

Obsługa płac:

 • Sporządzanie dla Klienta listy płac jego pracowników (także wydzielonych na projekty)
 • Sporządzanie wymaganych prawem formularzy i deklaracji związanych z ubezpieczeniem pracowników Klienta i dostarczanie ich do właściwych urzędów
 • Prowadzenie imiennych kart wynagrodzeń pracowników
 • Sporządzanie i dostarczanie do odpowiednich urzędów dokumentów związanych z rolą Klienta jako płatnika
 • Przygotowywanie dokumentów płatności wynikających z wykonania umowy
Obsługa kadrowa - pracownik wyciąga segregator stojący na półce

Obsługa kadrowa:

 • Prowadzenie teczek osobowych
 • Przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem umów o pracę
 • Sporządzanie odpowiednich aneksów
 • Dbanie o terminowość badań lekarskich i szkoleń bhp
 • Wyliczanie i kontrolowanie przysługujących dni urlopowych
 • Przechowywanie ww. dokumentów
Obsługa Projektowa - szary symbol paragrafu

Obsługa Projektowa:

 • Poszukiwanie źródeł finansowania
 • Wsparcie procesu aplikowania w zakresie finansowym
 • Budżetowanie projektów
 • Opracowywanie dokumentacji finansowo księgowej projektów
 • Bieżący nadzór nad finansami projektów
 • Przygotowywanie sprawozdań finansowych projektów
 • Przygotowanie wniosków o płatność w zakresie finansowym
Zarządzanie finansami - złote i srebrne monety ułożone w kupce, w tle wisi zegar

Zarządzanie finansami:

 • Przygotowanie i analiza sprawozdań i raportów
 • Zarządzanie płynnością
 • Analiza ryzyka w przedsiębiorstwie
 • Przygotowanie i wdrażanie procedur i usprawnień w przedsiębiorstwie
 • Udział przy wdrożeniach IT
 • Zarządzanie ryzykiem kursowym
 • Udział w negocjacjach, ocena umów handlowych
 • Kierowanie zespołem, budowanie struktury i polityka ocen pracowników
 • Zarządzanie administracją – kontrola umów, dokumentów, poziomy akceptacji, obiegu dokumentów
 • Inne
Obsługa prawna - pracownik kancelarii prawnej podpisuje dokumenty

Obsługa prawna:

Współpracujemy z renomowanymi doradcami i kancelariami prawnymi.

 • Rejestracja podmiotów w KRS, zmiana statutu, rejestracja działalności gospodarczej
 • Prawo podatkowe
 • Prawo pracy
 • Prawo gospodarcze
 • Inne
Wirtualne biuro - człowiek pracujący na laptopie

Wirtualne biuro i inne prace administracyjne:

 • Załatwianie spraw administracyjnych za klienta
 • Udostępnienie adresu
 • Obsługa telefonu, faksu, poczty e-mail klienta
 • Prowadzenie kancelarii
 • Inne