Księgowość stowarzyszenia – kompleksowa obsługa

unkcjonowanie podmiotu w formie organizacji pozarządowej wiąże się – podobnie jak w przypadku typowych przedsiębiorstw – z koniecznością odpowiedniego rozliczania wszelkich operacji gospodarczych i ewidencjonowania dochodów, jeśli są one uzyskiwane przez stowarzyszenie. Jednym z rekomendowanych rozwiązań w tym zakresie jest stosowanie księgowości uproszczonej. Jako sprawdzone biuro rachunkowe jesteśmy w stanie zadbać o terminowe składanie odpowiedniej dokumentacji w urzędach, a także przygotowywanie sprawozdań czy analiz dla wspomnianych jednostek. Zapraszamy do współpracy klientów z Krakowa, Poznania, Szczecina, Wrocławia czy Zakopanego!

Frux – profesjonalna obsługa księgowa stowarzyszeń

Od wielu lat zajmujemy się świadczeniem usług polegających m.in. na kompleksowym rozliczaniu podmiotów gospodarczych. Zespół ekspertów nieustannie poszerza swoją wiedzę, co pozwala zatrudnianym przez nas specjalistom rzetelnie realizować zadania w ramach prowadzenia pełnej lub uproszczonej księgowości stowarzyszeń. Te z nich, które pozostają niezarejestrowane w KRS i tym samym mają status zwykłych, również mogą skorzystać z profesjonalnej obsługi z zakresu ewidencjonowania przychodów i wydatków przeprowadzanych przez jednostkę. Współpracujemy także z podmiotami mającymi osobowość prawną.

Jesteśmy w stanie przygotować dla klienta wszelkie niezbędne dokumenty, które są wymagane w przypadku kierowania stowarzyszeniem. Mowa m.in. o rocznych deklaracjach CIT-8 czy ewidencjonowaniem wszelkich operacji gospodarczych w księgach rachunkowych. Nasze biuro z powodzeniem wykonuje działania również przy księgowości uproszczonej. Dbamy o to, by każda deklaracja czy formularz były sporządzone zgodnie ze stanem faktycznym i uwzględnieniem obowiązujących przepisów. Pozwala to uniknąć kłopotliwych i czasochłonnych korekt dokumentów przekazanych np. Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.

Zapewniamy pełne wsparcie klientom z różnych miejscowości w kraju. Prowadzona przez nasze biuro rachunkowe księgowość uproszczona stowarzyszenia z Krakowa, Poznania, Szczecina, Wrocławia czy Zakopanego, to dla właścicieli takich podmiotów rozwiązanie bardzo wygodne i korzystne.

Obowiązki stowarzyszeń w zakresie księgowości

Zarządzanie opisywanym typem działalności gospodarczej niesie za sobą konieczność terminowego dopełniania wielu kwestii formalnych. Jednym z przykładów jest dokument CIT-8. Jego wypełnienie i przesłanie do odpowiedniego organu to dla stowarzyszenia zadanie obligatoryjne. Można je jednak z powodzeniem pozostawić naszym ekspertom, co zapewnia złożenie poprawnie wypełnionego formularza w odpowiednim czasie.

Również przy stosunkowo prostej w prowadzeniu księgowości uproszczonej wspomniane podmioty gospodarcze muszą dbać o przygotowywanie rocznych raportów uwzględniających osiągnięte przychody i poniesione koszty. Jako sprawdzone biuro rachunkowe możemy się tym zająć, podobnie jak sporządzaniem deklaracji od darowizn czy rozliczaniem podatków powstałych w wyniku użytkowania konkretnych nieruchomości w ramach kierowania stowarzyszeniem. Każda z wymienionych czynności również jest obowiązkowa dla właścicieli takich jednostek.

Muszą oni pamiętać o przestrzeganiu terminów składania poszczególnych dokumentów np. w zakresie księgowości uproszczonej. Przepisy nierzadko ulegają zmianom, co bywa mylące i problematyczne, dlatego bezpiecznym sposobem jest powierzenie opisywanych formalności naszej firmie. Dzięki temu można uniknąć m.in. mandatów skarbowych, a nawet poważniejszych kar wynikających z braku dopełnienia obowiązków przy rozliczaniu działalności we wspomnianej formie.

Stowarzyszenie, a rozliczenie pracowników

Podobnie jak w przypadku typowych przedsiębiorstw, w tym spółek czy jednoosobowych podmiotów gospodarczych, księgowość stowarzyszenia również może obejmować rozliczanie pracowników. Zatrudnianie osób na konkretnych stanowiskach wiąże się z koniecznością zgłoszenia ich do ZUS-u, prowadzenia stosownej dokumentacji w postaci akt, a także terminowym opłacaniem zaliczek na składki społeczne, zdrowotne oraz wymaganych podatków. To obligatoryjne zarówno dla uproszczonego systemu rozliczania przychodów i wydatków osiąganych przez daną działalność, jak i w przypadku stosowania pełnej księgowości.

Każdą z wymienionych czynności zajmie się nasze biuro rachunkowe w ramach współpracy ze stowarzyszeniem. Mamy w tym zakresie duże doświadczenie, a zatrudniani eksperci nieustannie poszerzają swoją wiedzę, biorąc udział w wielu branżowych szkoleniach. Pozostajemy też na bieżąco ze zmianami w przepisach podatkowych, co pozwala na zaproponowanie najkorzystniejszych rozwiązań np. przy rozliczaniu zatrudnianych pracowników.

Księgowość uproszczona stowarzyszenia

Wiele organizacji pozarządowych to nieskomplikowane podmioty gospodarcze, których funkcjonowanie związane jest z generowaniem stosunkowo niewielkich przychodów. Ma na to wpływ także m.in. liczba przeprowadzanych transakcji, w tym otrzymywanych darowizn. Jeśli jest ich stosunkowo mało, najlepiej sprawdzi się księgowość uproszczona stowarzyszenia. Klienci z Poznania, Krakowa, Zakopanego, Wrocławia czy Szczecina mogą skorzystać z naszej profesjonalnej obsługi w tym zakresie.

Gwarantujemy fachowe doradztwo przy opracowywaniu polityki rachunkowości w opisywanych organizacjach pozarządowych. Dokonujemy skrupulatnej optymalizacji pozwalającej na ograniczenie kosztów generowanych przez działalność we wspomnianej postaci. Ewidencję jesteśmy w stanie przygotowywać zarówno w formie elektronicznej, jak i fizycznej – papierowej. Uwzględniamy w niej np. wydatki programowe i administracyjne. Dzięki nam księgowość uproszczona stowarzyszenia pozwala na rozliczenie dotacji w bardzo krótkim czasie.

Zaletą współpracy z profesjonalnym biurem rachunkowym jest w tym wypadku również otrzymanie rzetelnej oceny rentowności konkretnego podmiotu gospodarczego. Na podstawie zebranej dokumentacji eksperci wskażą elementy mogące ulec poprawie, ale też odradzą dalsze funkcjonowanie przy wystąpieniu wszelkich przesłanek wskazujących na generowanie przez stowarzyszenie wysokich kosztów i uzyskiwanie niskich lub żadnych przychodów.

Usługi w zakresie prowadzenia pełnej lub uproszczonej księgowości kierujemy przede wszystkim do klientów z Wrocławia, Krakowa, Poznania, Szczecina i Zakopanego. Zapraszamy do kontaktu!