Przejdź do menu głównegoPrzejdź do treściPrzejdź do stopki

Księgowość dla zagranicznych NGO

Obsługa księgowa dla każdego

Zagraniczne fundacje i stowarzyszenia planujące prowadzić działalność w Polsce, często są przygotowane do szybkiego rozwijania swojej działalności operacyjnej, nie mając jednak zasobów potrzebnych do spełnienia wszystkich wymogów formalno-prawnych

Jednocześnie, te fundacje i stowarzyszenia od pierwszego dnia muszą przeprowadzać szczegółowe raportowanie do centrali za granicą, raportować do urzędu skarbowego, opłacać faktury, etc. Co więcej, tylko w ostatnich latach wymogi prowadzące działalność w Polsce są coraz wyższe a na podmioty nałożono obowiązki w zakresie raportowania JPK, e-sprawozdań finansowych jednocześnie zmieniając wielokrotnie przepisy dot. VAT czy CIT.

Dla większości fundacji i stowarzyszeń rozpoczynających działalność w naszym kraju odnalezienie się w tym gąszczu przepisów jest bardzo wymagającym zadaniem.

Obsługa księgowa zagranicznych fundacji i stowarzyszeń w języku angielskim

W FRUX zdajemy sobie sprawę, że dla oddziału Państwa fundacji czy stowarzyszenia w Polsce ważne jest zapewnienie lokalnej zgodności z przepisami, przy jak najmniejszym zaangażowaniu osób operacyjnych. Nie jest to łatwe, w szczególności z powodu dość często zmieniających się regulacji w Polsce, jak również coraz bardziej restrykcyjnych wymogów.

Kluczowym wymogiem, jak wynika z naszego wieloletniego doświadczenia, jest także terminowe raportowanie według zasad grupowych wraz z wyjaśnieniem odchyleń w stosunku do przepisów lokalnych. O terminowość i zgodność raportów z Państwa oczekiwaniami nasi eksperci dbają, świadcząc również usługi księgowe w języku angielskim, co według powszechnej opinii o polskim rynku zdaje się być wartością wręcz unikatową.

Dla zagranicznych fundacji i stowarzyszeń, otwierających oddział na polskim rynku, świadczymy następujące usługi:

Nasze usługi obejmują:

 • Prowadzenie ksiąg handlowych z wydzieloną księgowością na projekty
 • Obsługę plac w tym osobne listy plac na projekty
 • Obsługę kadrową, w tym outsourcing pracowniczy.
 • Usługi projektowe, wsparcie w przygotowaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków europejskich i innych źródeł
 • Zarządzanie finansami
 • Doradztwo i obsługa prawna
 • Różne prace administracyjne

Obsługa audytów i kontroli w siedzibie FRUX

Kontrola skarbowa to problematyczna czynność, na którą gotowy musi być każdy podmiot prowadzący lub rozpoczynający działalność w Polsce. Choć co do zasady kontrola powinna mieć miejsce w siedzibie podatnika. W ramach obsługi, w FRUX oferujemy przeniesienie obsługi kontroli skarbowych do naszego biura. Dzięki temu kontrola finansowa nie jest kłopotem, a my jesteśmy w stanie udzielić odpowiedzi kontrolerom na wszelkie pytania księgowo-podatkowe.

Szczegółowy zakres usług w poszczególnych grupach:

Obsługa księgowa - Mężczyzna podpisuje dokument piórem.

Obsługa księgowa:

 • Prowadzenie Księgi Handlowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Prowadzenie rejestrów podatku od towarów i usług
 • Sporządzanie odpowiednich deklaracji podatkowych
 • Dostarczanie ww. deklaracji do właściwych Urzędów Skarbowych
 • Sporządzanie sprawozdań do celów statystycznych i podatkowych
 • Reprezentowanie przed Urzędami Skarbowymi i innymi urzędami
Obsługa księgowa - okrągły, biały zegar na półce, wskazuje godzinę 08:00

Obsługa księgowa:

 • Ustalanie indywidualnego Planu Kont jednostki
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Prowadzenie rozrachunków z kontrahentami
 • Przygotowanie dokumentów płatności podatkowych
 • Nadzorowanie terminów płatności podatkowych
 • Udzielanie Zlecającemu i na Jego życzenie wyjaśnień związanych z wykonywaniem umowy
Obsługa płac - człowiek, trzymający długopis, wskazuje na kartce miejsce do podpisu.

Obsługa płac:

 • Sporządzanie dla Klienta listy płac jego pracowników (także wydzielonych na projekty)
 • Sporządzanie wymaganych prawem formularzy i deklaracji związanych z ubezpieczeniem pracowników Klienta i dostarczanie ich do właściwych urzędów
 • Prowadzenie imiennych kart wynagrodzeń pracowników
 • Sporządzanie i dostarczanie do odpowiednich urzędów dokumentów związanych z rolą Klienta jako płatnika
 • Przygotowywanie dokumentów płatności wynikających z wykonania umowy
Obsługa kadrowa - pracownik wyciąga segregator stojący na półce

Obsługa kadrowa:

 • Prowadzenie teczek osobowych
 • Przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem umów o pracę
 • Sporządzanie odpowiednich aneksów
 • Dbanie o terminowość badań lekarskich i szkoleń bhp
 • Wyliczanie i kontrolowanie przysługujących dni urlopowych
 • Przechowywanie ww. dokumentów
Obsługa Projektowa - szary symbol paragrafu

Obsługa Projektowa:

 • Poszukiwanie źródeł finansowania
 • Wsparcie procesu aplikowania w zakresie finansowym
 • Budżetowanie projektów
 • Opracowywanie dokumentacji finansowo księgowej projektów
 • Bieżący nadzór nad finansami projektów
 • Przygotowywanie sprawozdań finansowych projektów
 • Przygotowanie wniosków o płatność w zakresie finansowym
Zarządzanie finansami - złote i srebrne monety ułożone w kupce, w tle wisi zegar

Zarządzanie finansami:

 • Przygotowanie i analiza sprawozdań i raportów
 • Zarządzanie płynnością
 • Analiza ryzyka w przedsiębiorstwie
 • Przygotowanie i wdrażanie procedur i usprawnień w przedsiębiorstwie
 • Udział przy wdrożeniach IT
 • Zarządzanie ryzykiem kursowym
 • Udział w negocjacjach, ocena umów handlowych
 • Kierowanie zespołem, budowanie struktury i polityka ocen pracowników
 • Zarządzanie administracją – kontrola umów, dokumentów, poziomy akceptacji, obiegu dokumentów
 • Inne
Obsługa prawna - pracownik kancelarii prawnej podpisuje dokumenty

Obsługa prawna:

Współpracujemy z renomowanymi doradcami i kancelariami prawnymi.

 • Rejestracja podmiotów w KRS, zmiana statutu, rejestracja działalności gospodarczej
 • Prawo podatkowe
 • Prawo pracy
 • Prawo gospodarcze
 • Inne
Wirtualne biuro - człowiek pracujący na laptopie

Wirtualne biuro i inne prace administracyjne:

 • Załatwianie spraw administracyjnych za klienta
 • Udostępnienie adresu
 • Obsługa telefonu, faksu, poczty e-mail klienta
 • Prowadzenie kancelarii
 • Inne